Hoe we te werk gaan

Of het nu gaat om nieuwbouw of verbouw, aanbouw, renovatie of afbouw. Van der Vliet Aannemers- en Afbouwbedrijf werkt volgens een vast stappenplan. Dat zorgt voor duidelijkheid voor onze opdrachtgevers, maar ook voor ons als uitvoerder. Zo houden we de zaken overzichtelijk en inzichtelijk en zorgen we ervoor dat er niets vergeten wordt en er later geen verrassingen ontstaan.

Ook wordt je als opdrachtgever achteraf niet geconfronteerd met posten ‘meerwerk’ waar je niet op zit te wachten. Werken binnen budget, planning en verdere heldere afspraken. Dat kun je van een persoonlijke aannemer als Van der Vliet verwachten.

Vast stappenplan voorkomt verrassingen

Onze aanpak is eenvoudig en doeltreffend; hieronder per stap een korte toelichting:

Stap 1: Oriënterend gesprek, wensen en ideeën

In een eerste gesprek komen de wensen aan bod. Wat is de sfeer die je wit bereiken, zijn er specifieke indelingswensen, bestemmingen van ruimten, wat is het doel? We denken graag met je mee in deze fase en komen gelijk al vanuit ervaring met praktische oplossingen en ideeën. Aan tafel worden vaak al schetsjes gemaakt en bijvoorbeeld aan de hand van voorbeelden onderwerpen en ideeën besproken.

Tekening en berekeningen

Stap 2: Tekening en berekeningen

De voorlopige plannen worden concreet gemaakt in tekeningen. Ook constructief met betrekking tot sonderingen, fundering en EPC (energieprestatiecoëfficiënt) worden zorgvuldig berekeningen gemaakt en gepresenteerd.

Stap 3: Prijsopgave en planning

Na de tekenfase, of soms zelfs tegelijk met de tekeningen wordt een overzichtelijke prijsopgave gemaakt, passend binnen het budget. Ook de planning komt nu aan de orde.

Stap 4: Opdrachtbevestiging

Zijn voorgaande stappen naar wederzijdse tevredenheid doorlopen dan wordt dit alles helder weergegeven in een opdrachtbevestiging. Ook de bouwtermijnen en betalingstermijnen worden helder weergegeven, geen verrassingen achteraf dus.

Stap 5: Bouwaanvraag

Na ondertekening van de opdrachtbevestiging kunnen we met de voorbereidingen aan de slag en dienen we de bouwaanvraag in.

Stap 6: Materialen planning en – bestelling

Is de bouwaanvraag goedgekeurd dan worden de materialen concreet gemaakt en definitief in bestelling genomen.

Stap 7: Start Bouw

De feitelijke bouw kan nu beginnen. Indien van toepassing (bij nieuwbouw en aanbouw) starten we met het grondwerk en het verzorgen van de fundering. Vervolgens volgt de feitelijke bouw volgens tekening en de vooraf gemaakte afspraken. Planning en voortgang en keuzen die tijdens de bouw moeten worden gemaakt worden regelmatig afgestemd met de opdrachtgever. Is de ruwbouw gereed dan starten we met de afbouw, afhankelijk van de vooraf gemaakte afspraken varieert dit van casco tot aan volledig afgewerkt tot aan stucwerk en schilderwerk aan toe.

Stap 8: Oplevering

De oplevering is altijd een zorgvuldig moment. We lopen alles na en waar nodig worden de laatste oneffenheden nog verfijnd. Het komt regelmatig voor dat bij oplevering ook aanvullende wensen worden besproken zoals bijvoorbeeld het verzorgen van straatwerk en hekwerk.

Stap 9: Nazorg

We zijn graag trots op ons werk, maar veel belangrijker is dat onze opdrachtgevers dat zijn en ook blijven. Wat vaak vergeten wordt bij collega’s is dat tijdens een eerste periode van gebruik van een woning of pand er altijd nog onderwerpen naar voren komen die even wat aandacht vragen. Des te sneller dat is opgelost, des te hoger het woongenot.