09-12-2020

Maar al te vaak wordt bij nieuw- of verbouwplannen gedacht dat het allemaal wel meevalt qua werkzaamheden en benodigde tijd en dat het gezamenlijk noemen van een einddatum volstaat. De ervaring leert dat er toch altijd weer onverwachte oplossingen moeten worden gezocht in het werk en dat te krap geplande werkzaamheden die elkaar moeten opvolgen binnen het bouwproces, zorgen voor irritatie en onnodige meerkosten.

Laat vooraf een duidelijke planning opstellen
Bouwproces planning

In een bruikbare en haalbare planning staat duidelijk weergegeven wie wanneer betrokken is bij de bouw en wat de werkzaamheden betreffen die moeten worden afgerond tijdens een bepaalde fase. Ook staan er vaste afstemmingsmomenten ingepland bij tussentijdse oplevering van verschillende disciplines binnen het bouwtraject. Opknippen in verschillende procesblokken dus.

Afstemming van specifieke werkzaamheden

Je kent het wel: de tegelzetter die loopt te mopperen op de loodgieter, de stukadoor die afgeeft op de elektra-mensen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een groot deel van deze onvrede voorkom je door heldere afspraken te maken van de deelfasen over tijd, maar ook over wat er aan het eind van die fase wordt opgeleverd qua werk.

Heb je de bouwregie in 1 hand, dan zal dit vaak al goed geregeld zijn. Maar ben je zelf de bouwcoördinator en minder bedreven in de onderlinge afstemming, plan dan per fase 1x een moment in waarbij je de verschillende partijen aan tafel hebt en de planning en werkafspraken gezamenlijk doorloopt. Dan komen er verrassend veel aandachtspunten aan de orde, die veel oneffenheden en irritatie achteraf kunnen voorkomen.

Neem droogtijden mee in je planning

Een veelgemaakte fout is dat binnen de planning niet of nauwelijks rekening wordt gehouden met droogtijden. Denk hierbij aan stortvloeren, lijmlagen en uiteraard ook stukwerk. Laat je zaken niet voldoende uitharden, dan krijg je daar later spijt van. Vaak is het zo dat je in het werk nog geen problemen ondervindt, maar na 1 of 2 jaar komt vaak de ellende naar boven in de vorm van extra krimpnaden of een bladderende muur, bijvoorbeeld op de naden van muur naar plafond en deurposten.

En heb je binnen je planning te weinig rekening gehouden met droogtijden, dan zorgt dit dat de werkzaamheden opgeschort moeten worden en bijvoorbeeld een specialist niet op de afgesproken datum zijn werk kan doen, naar een andere klus gaat en de opeenvolgende werkzaamheden binnen jouw bouwproject in het gedrang komen.

Zand cement dekvloeren vragen om tijd

Een nieuwe zand cement dekvloer moet een aantal weken drogen en uitharden voordat deze ge√ęgaliseerd mag worden. Pas daarna volgt het aanbrengen van bijvoorbeeld een PVC vloer. Een goede voorbereiding is het halve werk. Dat geldt zeker voor een dekvloer en de afwerkingsvloer. Belangrijk om ook hier rekening mee te houden binnen je planning. Bijvoorbeeld bij het inplannen van de plaatsing van een keuken. Deze komt altijd op de afwerkingsvloer te staan en niet op de dekvloer. Zorg dus dat je voldoende tijd inplant voor de vloerafwerking en stem daar de vervolgplanningen op af.

We wensen je een goed geregisseerde (ver)bouw toe!

Terug naar overzicht