Monique

Het handige van een aannemer uit de eigen buurt is: hij kent de omgeving, hij weet wat er speelt. Maar een verbouwing gaat ook over emotie, want alles staat even op zijn kop. Dan is het een toegevoegde waarde als iemand dat begrijpt en met je meedenkt.